Konsorcjum EIT Health skupia ponad 140 partnerów – wiodących ośrodków naukowych, uniwersytetów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych – z 14 państw Europy – Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, a także Polski, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Walii, Portugalii. Wśród kluczowych uczestników tego partnerstwa znajdują się takie potęgi jak Roche, Sanofi Aventis, Philips Electronics, Intel Corporation, Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolinska, Imperial Collage w Londynie, Uniwersytety w Uppsali, Gent, Cambridge i Oxford oraz wiele innych.

EIT Health to silne, różnorodne i zrównoważone partnerstwo, w którego skład weszły wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii i innowacji. Natomiast InnoStars to unikalna koncepcja poszerzenia uczestnictwa i zasięgu na całą Europę, stworzenia nowych więzi dla rozwoju innowacji.

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy biznesowi i akademiccy