EIT Health to jedno z dwóch konsorcjów wybranych w grudniu 2014 r. przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w ramach otwartego naboru dla kolejnych strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych znanych jako Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knwoledge and Innovation Communities, KICs). W obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenie zwycięzcą zostało konsorcjum EIT Health, którego regionalnym partnerem (Innostar) jest Uniwerystet Medyczny w Łodzi oraz Instytut Medycyn Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi i firma Ericpol.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to inicjatywa skierowana na rozwój i integrację Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjału akademickiego, badawczego oraz innowacyjnego w Unii Europejskiej. Celem EIT jest przyspieszenie rozwoju gospodarki europejskiej dzięki tworzeniu sieci wiedzy między edukacją, badaniami naukowymi innowacjami. Integracja ta odbywa się przede wszystkim poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities - KICs), które grupują instytucje i organizacje wokół wielkich wyzwań społecznych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Powstała w 2002 roku z połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej i z sukcesami kontynuuje ich dorobek. Obecnie na 5 wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się ponad 8000 studentów. Udział Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w tworzeniu teraźniejszości akademickiej miasta i kraju jest znaczący. Kształci on przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin okołomedycznych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi badawcze.

>Instytut powstał w 1954 roku. Jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. Jego celem jest zapewnienie najwyższej jakości rozwiązań tworzących lepsze warunki do życia i pracy, dlatego zakres działalności Instytutu ewoluował w czasie, zgodnie z obowiązującymi w kraju i na świecie standardami. Od ponad pół wieku prowadzi badania naukowe. Jest wiodącym w kraju ośrodkiem szkolenia kadr specjalistów medycyny. Instytut stawia na jakość, którą potwierdza między innymi akredytacja jego laboratoriów w Polskim Centrum Akredytacji.

Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od 1991 r. na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), IoT (Internet of Things), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 4 biura w Polsce i 3 spółki zależne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając ponad 2000 pracowników.

Misja, wizja, cele

Misją EIT Health jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się w celu zapewnienia Europie nowych możliwości i odpowiednich zasobów. Konsorcjum wspiera Europejczyków w prowadzeniu zdrowszego i bardziej świadomego stylu życia, dostarczając produkty, usługi i rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości życia i do zrównoważonego rozwoju opieki zdrowotnej w całej Europie.

Konsorcjum EIT Health zrzesza inicjatorów zmian we wszystkich właściwych sektorach i dziedzinach. Jest doskonale przygotowane do tego, aby efektywnie mierzyć się ze współczesnymi wyzwaniami w zakresie promocji zdrowego stylu życia, wspierania aktywnego starzenia się oraz poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Problemy zdrowotne i gospodarcze Europy są szczególnie dotkliwe w regionach mniej rozwiniętych. Mając na względzie wykorzystanie różnorodności i potrzebę integracji regionów słabiej rozwiniętych, konsorcjum EIT Health pozyskało partnerów InnoStars do swojej sieci. InnoStars to regionalne klastry partnerów stowarzyszonych reprezentujące przemysł, środowiska akademickie i dostawców usług zdrowotnych z ośmiu regionów (z czego siedem zdefiniowanych jako regiony konwergencji) w sześciu krajach - Chorwacji Węgrzech, w Polsce (Lodz Region), Portugalii, Słowenii i Walii. InnoStars są w pełni zintegrowane z EIT Health, zapewniając szersze uczestnictwo i zwiększenie zasięgu w całym europejskim krajobrazie innowacji.

Cele Konsorcjum EIT Health to przede wszystkim:

  • Nowe produkty/usługi – wzrost do 90 produktów/usług rocznie (do 2018 r.)
  • Nowe miejsca pracy – 70 firm „start-up” rocznie (do 2018 r.)
  • Nowe programy edukacyjne – 1 mln uczestników (do 2018 r.)
  • Inkubacja nowych pomysłów biznesowych

Potencjał EIT Health

  • 52 partnerów głównych, 92 partnerów stowarzyszonych
  • Renomowane uczelnie z TOP 100 Rankingu Szanghajskiego
  • Wiodące przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, innowacji w medycynie, informatycznej oraz spożywczej
  • Uczelnie EIT Health = 170 start-upów rocznie
  • Przedsiębiorstwa EIT Health – 1.3 mln pracowników
  • Dostęp do 17 mln pacjentów za pośrednictwem partnerów – dostawców usług medycznych