Wyślij wiadomość

Fields marked with an * are required

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. Lucyna Woźniak
tel. 422-725-813
email: lucyna.wozniak@umed.lodz.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dyrektor Biura Nauki, Strategii i Rozwoju

Mikołaj Gurdała
tel. 785-911-506
email: mikolaj.gurdala@umed.lodz.pl

Ericpol Sp. z o.o.

Dyrektor ds. Programów

Mariusz Pryc
tel. 607-038-961
email: mariusz.pryc@ericpol.com

Instytut Medycyny Pracy im. J. Noffera