Program SMART-UP LAB wystartował!

Roczny program dla przyszłych innowatorów i przedsiębiorców rozpoczęliśmy 2 dniowym szkoleniem z Design Thinking przeprowadzonym przez szwedzki instytut Karolinska Institutet.

 

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw: inżynierowie, technolodzy, specjaliści od marketingu, projektowania, lekarze etc. Następnie powołany zespół realizuje, krok po kroku, kolejne etapy metody posługując się zestawem narzędzi i technik, aby w rezultacie wypracować możliwe do wdrożenia rozwiązanie. Celem zespołu jest wygenerowanie oryginalnego rozwiązania oraz sprawdzenie jego działania na etapie prototypowania.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM jako zadanie do opracowania tą metodą dało:

Zaprojektowanie innowacyjnego Centrum Pozaszpitalnej Opieki Zdrowotnej w Łodzi, które powstanie w 2023 r. w Centralnym Szpitalu UM w Łodzi. Centrum m.in. ma rozwiązywać problem starzejącego się społeczeństwa.

 

Jak przebiegły warsztaty?

– metodą Design Thinking szukaliśmy innowacyjnych rozwiązań na zadany problem
– pracowaliśmy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych
– badaliśmy potrzeby klientów w terenie
– tworzyliśmy demonstratory pomysłów na rozwiązanie zadania

– rozwiązania prezentowane były przed Komisją, zaś najlepsi otrzymali nagrody w postaci godzin mentorskich by dalej rozwijać innowacyjne pomysły.

 

 

 

1

 

2 37

 

8 9

 

« Wróć do strony głównej