Summit 2016 – Business Plan Aggregator


W listopadzie Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako partner  EIT Health został zaproszony na podsumowanie projektów realizowanych w 2016 roku do Barcelony. Partnerzy z ponad 20 krajów spotkali się podczas szczytu Summit 2016 by omówić dotychczasowe osiągnięcia jak i zaplanować działania na 2017 rok.

Podczas 3 dniowej konferencji zostało przedstawionych wiele znakomitych prezentacji, odbytych dyskusji i ważnych ustaleń. Jednym z wniosków jaki postawili realizatorzy programów mających na celu poprawę zdrowia i jakości życia ludzi jest potrzeba włączenia pacjentów jako inicjatorów, współprealizatrów, opiniodawców i najważniejszych ewaluatów ralizowanych przez EIT Health działań.  Pełna współrpaca naukowców,  innowarotow i otoczenia biznesowego z pacjentem to najlepszy sposób na dopasowanie wsparcia do realnych potrzeb.

Summit to również finał Business Plan Aggregator, do którego zakwalifikowaly się najlepsze startupy, będące finalistami konkursów na poziomie regionalnym. Podczas Summit 2016, 21 najlepszych startupów zaprezentowało się przed inwestorami i potencjalnymi partnerami. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a zarazem region InnoSTARS w dziedzinie digital health reprezentował startup z Łodzi – myHYDRO.

Podczas spotkania prezentowane były również autorskie programy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jakim jest projekt: CoA dzięki, któremu zostanie zaprojektowana przestrzeń aktywności dla starzejącego się społeczeństwa; SMART-UP Lab innowacyjny program edukacyjny opierający się na metodzie design-thinking, gdzie przestrzenią do praktycznej nauki będzie specjalnie utworzone laboratorium. Ponadto w partnerstwie z Profil GmbH, RU Leuven, Sanofi, Air Liquidez UM w Łodzi zrealizuje projekt CLOSE, którego celem jest stworzenie programu/aplikacji umożliwiającej osobom z chorobami przewlekłymi zautomatyzowaną kontrolę glikemii.

imag0472 imag0475 imag0479 imag0492img_20161123_152615

Więcej na:

https://eithealth.eu/start-ups-win-cash-potential-investors-first-day-eit-health-summit/

https://eithealth.eu/eit-health-summit-day-come/

https://eithealth.eu/impressive-success-german-start-ups-eit-health-summit-barcelona/

http://eithealth.eu/wp-content/uploads/2016/11/24.11.16-Summit-start-ups-PM-EN.pdf

« Wróć do strony głównej