EIT Health InnoStars – Innovation Day

  Dnia 21 września 2016, w Strefie Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi obyło się spotkanie poświęcone projektom w obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia się. Spotkanie skierowane było do studentów, naukowców, przedsiębiorców, start-upów i kierowników projektów.

Celem spotkania było: zaprezentowanie aktualnych projektów EIT Health, przedstawienie success story dotychczasowych uczestników projektów; omówienie programów i propozycji współpracy w 2017 roku. Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją na temat posiadanych zasobów  i potrzeb, zarówno grupy docelowej projektów jak i instytucji wdrażających programy EIT w całej Europie.

Główny cel działalności EIT Health tj.  opieka zdrowotna i aktywne starzenie się – został ukazany w różnych wartościach, takich jak rozwój przedsiębiorczości, świata nauki, systemów edukacyjnych  i  społecznych. Wydarzenie miało na celu również podniesienie świadomości problemów i wyzwań jakie stawiają nam zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. Programy EIT Helath poprzez fundusze KIC są szansą na rozwój talentów i twórczych umysłów w kierunku działania na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia się.

Udział w projektach EIT Health to okazja do współpracy międzynarodowej we wspólnym celu. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz możliwość korzystania ze wsparcia ośrodków badawczych z całej Europy stanowi bazę tych projektów.

Wydarzenie było wspierane przez Fundację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Miasto Łódź.

Więcej: Agenda Innovation Day; http://eithealth.eu/

WP_20160921_10_11_31_Pro WP_20160921_10_12_14_Pro WP_20160921_10_16_15_Proimage001logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolorfumed

 

 

« Wróć do strony głównej