Projekt CLOSE odpowiedzią na szczególne potrzeby pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi od stycznia 2016 roku realizować będzie projekt CLOSE, którego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu zautomatyzowania kontroli glikemii.

CLOSE rozwija i wdraża zintegrowany pakiet skoncentrowany na kontroli metabolicznej  dla pacjentów ciężko chorych na cukrzycę typu 2.

„Cukrzyca typu 2 in. cukrzyca insulinoniezależna lub cukrzyca wieku dorosłego to choroba metaboliczna charakteryzująca się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę i względnym niedoborem insuliny.  Cukrzyca typu 2 stanowi około 90% przypadków cukrzycy. ”

Projekt, zakłada stosowanie spersonalizowanych urządzeń elektronicznych kontrolujących/analizujących istotne funkcje życiowe  i optymalizację leczenia pacjentów poza szpitalnych. Dzięki CLOSE zwiększymy świadczenie usług HOMECARE, poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin oraz  stabilność systemu opieki zdrowotnej.

Należy podkreślić, że cele projektu są zgodne z celami określonymi zarówno w regionalnych dokumentach strategicznych (Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030) oraz dokumentów operacyjnych (RPO dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

« Wróć do strony głównej