Wizyta studyjna w Coimbrze i Lizbonie

W dniach 1-3 lipca Prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki UM w Łodzi, oraz Marek Cieślak, Wiceprezydenta Miasta Łodzi wzięli udział w wizycie studyjnej w Lizbonie i Coimbrze. Zaproszenie ze strony portugalskich partnerów związane było m.in. z podpisaniem umów o współpracy.

List intencyjny dotyczący współpracy w zakresie realizacji wspólnych programów nauczania, projektów badawczych, wymiany studentów i kadry akademickiej podpisały Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet w Coimbrze, a odrębne porozumienie zawarte zostało pomiędzy Miastem Łódź a Regionem Centralnym w Portugalii. W porozumieniu tym strony wyraziły wolę rozwijania współpracy gospodarczej, naukowej, badawczej i kulturalnej przede wszystkim w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się.

Uroczyście zainaugurowana współpraca to pierwszy krok do uzyskania przez Łódź statusu Ośrodka Referencyjnego dla Zdrowego i Aktywnego Starzenia Się (Reference Site European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing).

Chcielibyśmy wykorzystać potencjał miasta i nasze międzynarodowe kontakty, aby Łódź stała się miastem przyjaznym mieszkańcom, szczególnie tym w wieku senioralnym. Mamy kilka pomysłów na projekty interdycyplinarne, które chcielibyśmy zrealizować przy udziale lokalnych partnerów – komentuje prof. Lucyna Woźniak.
Jeden z pomysłów dotyczy wykorzystania know-how zagranicznych partnerów do wsparcia działań Łodzi w obszarze rewitalizacji. Dotyczy to przede wszystkim elementów, które mają wpływ na ograniczenie wykluczenia społecznego osób starszych np. poprzez zaprojektowanie inteligentnych przestrzeni miejskich.
Wizyta w Portugalii jest częścią współpracy naukowej i edukacyjnej, którą Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi w ramach inicjatywy EIT Health (www.eit-health.eu). Miasto Łódź jest Partnerem Wspierającym łódzkich partnerów w ramach Platformy EIT Health Poland, której członkami są Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, firma Ericpol oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

« Wróć do strony głównej